ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 29, 2010

"ಪ್ರೇಮ - ಪತ್ರ "


ನಿನಗೆ ನಾ ಬರೆದೆ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ

ತಲುಪಿತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ

ಮರು ಕ್ಷಣ ಬಂತು ಟಿ.ಸಿ ಪತ್ರ

ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯ್ತು ನನ್ನ ಸೂತ್ರ

ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಯಾನ ಸುಸೂತ್ರ

ನೀ ಹೇಳ ಬೇಡ್ವೆ ಯಾರ ಹತ್ರ

ನಗು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ!!