ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2010

ಕನ್ಯೆ - ಕೆನ್ನೆ !!!!ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ   

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನೆ 

ನನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ ಮನದನ್ನೆ 

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆ 

ನೀ ಬೀಸಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಊದಿತು ಕೆನ್ನೆ 

ಪ್ರೇಮ-ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ದೊಡ್ಡ-ಸೊನ್ನೆ !!!!!!