ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 2, 2010

ಸೂಟಿ- ಸ್ಕೂಟಿ !!!!!!


ನಾನು ಭಾರಿ ನಾಟಿ

ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ

ಏರುತ್ತಿದ್ದಳು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟಿ

ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ ಆ ಪಾಟಿ

ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಾಟಿ

ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ!!ಆ ಘಾಟಿ

ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿನ ಚಾಟಿ

ನಾ ಹಾಕಿದ್ದೆ 1 ವಾರ ಸೂಟಿ...!!!!!!